Gadir-i Hum’la ilgili 2 ayet vardır

Murat ÇABAS

Haber Giriş Tarihi: 06.07.2023 00:45
Haber Güncellenme Tarihi: 07.07.2023 00:57
Kaynak: Haber Merkezi
https://www.ortamhaber.com
Gadir-i Hum’la ilgili 2 ayet vardır

Dün Gadir-i Hum Bayramı'ydı. Tüm Müslümanların bu güzide bayramı mübarek olsun. Hicri takvime göre her yıl Zilhicce'nin 18'inci günü Gadir-i Hum Bayramı olarak kutlanır. Gadir-i Hum Bayramı, o gün İslam tarihinin en önemli olaylarından birisi yaşandığı için çok kıymetli bir bayramdır, hatta dini bayramların en üstünüdür.

Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) efendimiz, vefatına çok az bir zaman kala, Veda Haccı'ndan dönerken, Gadir-i Hum mevkiinde tüm ashabını toplamış ve İmam Ali (a.s.) efendimizin hilafetini ilan etmiştir.

Bu konuda 2 ayet-i kerime, birçok mütevatir ve sahih hadis mevcuttur. Şii kaynakları kadar Sünni kaynakları da bu önemli hadiseye yer vermektedir.

Prof. Dr. Haydar Baş'ın "Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" adlı eserinde Gadir-i Hum hadisine yer veren 222 Ehl-i Sünnet kaynağı tek tek sayılmıştır.

Bu kaynaklarda Gadir-i Hum'da nazil olan Maide süresi 67'nci ve Maide suresi 3'üncü ayetlerin İmam Ali'nin velayeti hakkında olduğu vurgulanmaktadır.

Maide suresinin 67'nci ayeti şöyledir: "Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O'nun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah, seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir." Bu ayete, tefsir alimleri "Tebliğ ayeti" demişlerdir.

Maide suresinin 3'üncü ayeti ise şöyledir: "Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı seçtim."

Tefsir alimleri Maide suresinin bu ayetine de "İkmal ayeti" demişlerdir.

Şimdi dilerseniz Tebliğ ayeti olan Maide 67 ve İkmal ayeti olan Maide 3'ün İmam Ali efendimizin hilafeti ve velayetiyle ilgili olduğunu ve İmam Ali'nin hilafetinin bizzat Allah Resulü (s.a.v.) tarafından ilan edildiği Gadir-i Hum'da indiğini ispatlayan Ehl-i Sünnet kaynaklarının bazılarını sıralayalım.

* Esbab'un-Nüzul (Ebu Hasan el-Vahidi en-Nişaburi), Tebliğ ayetinin Gadir günü Hz. Ali (k.veche) hakkında nazil olduğunu vurgulamıştır.

* El-Emali (Ebu Abdullah el Hüseyin b. İsmali el-Mehamili), Gadir hadisi ve Gadir'de Tebliğ ayetinin nazil olduğu, sahih senetleriyle birlikte nakledilmiştir.

* Tarih-i Bağdadi (Hafız Ebu Bekir Hatib el-Bağdadi), Gadir hadisini ve İkmal ayetinin Gadir'de nazil olduğunu sahih sened ve güvenilir ravilerle nakletmiştir. (c.7, s.377; c.14, s.236)

* Tarih-i Dimaşk (Hafız İbn Asakir), Bu konuda birçok hadis yazmış, Emir-ül Mü'minin Hz. Ali'nin (a.s.) Cemel'deki konuşmasını, "Tebliğ" ve "İkmal" ayetlerinin Gadir-i Hum'da Hz. Ali b. Ebi Talib hakkında nazil olduğunu nakletmiştir. (c.7, s.83)

* Tezkiret'ul-Havass'il-Ümmeh (Ebu Muzaffer Yusuf b. Abdillah Sıbt b. el-Cevzi), Gadir hadisini nakletmiştir. Gadir olayı ile ilgili olan "İkmal" ayetinin Hz. Ali (a.s.) hakkında indiğini, Gadir hadisinin sahih bir hadis olduğunu vurgulamıştır. (s.17-20,24,48)

* Tefsir-i Alusi / Ruh-ul Me'ani (Seyyid Şehabuddin b. Abdullah el-Alusi el-Bağdadi), Gadir hadisini nakletmiş ve Tebliğ ayetinin Emiru'l Mü'minin Hz. Ali (a.s.) hakkında nazil olduğunu yazmıştır. (c.2, s.348-350)

* Tefsir-i İbn Kesir / Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azim (İmamuddin İsmail b. Ömer b. Kesir ed-Dimaşki), Gadir hadisini nakletmiş ve İkmal ayetinin Gadir günü Hz. Ali (a.s.) hakkında nazil olduğunu yazmıştır. (c.2, s.14)

* Tevzih'ud-Delail ala Tercih'il-Fezail (Şehabuddin Ahmed), İkmal ayetinin Gadir vakıasında nazil olduğunu açıklamıştır.

* El-Hasais (Sünen sahibi olan büyük muhaddis Hafız Abdurrahman en-Nesai), Gadir hadisini birçok yolla nakletmiş, Tebliğ ve İkmal ayetlerinin Hz. Ali (a.s.) hakkında nazil olduğunu açıklamıştır. (s.3-4-7-15-19)

* Şevahid'ut-Tenzil (Hafız Abu Abdillah b. Abdilllah ? İbn Haddad el-Haskani), Tebliğ ayetinin Hz. Ali hakkında, İkmal ayetinin ise Gadir olayında nazil olduğunu yazmıştır.

* Es-Sahih (Hafız Ebu Hatem Muhammed b. Hibban el-Besti), Gadir hadisini ve Tebliğ ayetinin Hz. Ali hakkında nazil olduğunu nakletmiştir. (Nuzul'ul-Ebrar, s.20; Riyaz'un-Nazire, c.2, s.169)* Umdet'ul-Kari Şerh-u Sahih'il-Buhari (Bedruddin el-Hanefi el-Ayni), Gadir hadisini nakletmiş ve Tebliğ ayetinin de Gadir-i Hum'da Hz. Ali hakkında nazil olduğunu vurgulamıştır. (c.8, s.584)

* El-Fusul'ul Muhimme (Nuruddin Ali b. Muhammed el-Mekki el-Maliki, İbn Sebbağ), Gadir hadisinin yanı sıra Tebliğ ayetinin Gadir-i Hum'da Hz. Ali hakkında nazil olduğunu zikretmiştir. (s.24, 27)

* Ma Nezele Mine'l Kur'an'i fi Emiri'l Mü'minin (Hafız Ahmet b. Abdirrrahman Ebubekir eş-Şirazi), Tebliğ ayetinin Gadir-i Hum'da Hz. Ali hakkında nazil olduğunu İbn-i Abbas'tan nakletmiştir.

* Metalib'us-Suul (Ebu Salim Muhammed b. Talha el-Kureşi en-Nusaybi), Gadir hadisini ve Tebliğ ayetinin Hz. Ali hakkında nazil olduğunu nakletmiş; Gadir gününün bayram olduğunu da vurgulamıştır. (s. 16-54)

* El-Milel ve'n-Nihal (Ebu'l Feth Muhammed b. Ebi'l-Kasım eş-Şehristani), Gadir hadisini nakletmiş, Tebliğ ayetinin Gadir-i Hum'da nazil olduğunu söylemiştir.

* Yenabi'ul-Mevedde (Şeyh Süleyman b. İbrahim el-Hüseyni el-Belhi el-Kunduzi), Gadir hadisini birçok yolla rivayet etmiş, Tebliğ ayetinin Gadir-i Hum'da Hz. Ali hakkında nazil olduğunu ve Gadirle ilgili diğer birkaç hadis, ihticac ve delilleri de zikretmiştir. (s. 34, 38-40, 120, 249, 482, 484)

Hakkında bu kadar delilin bulunduğu, ayetlerle, mütevatir ve sahih hadislerle sabit olan İmam Ali'nin hilafeti konusunu, yok kabul etmek, Müslümanlara unutturmaya çalışmak asla dini bir yaklaşım değildir.

Bir olaya din gözlüğüyle bakacaksak, bu, ayet ve hadislerle sabit olan bir konuda yorum (tevil) yapmamayı gerektirir.

Maide 67'de, Peygamber Efendimizin İmam Ali'nin kendisinden sonra halife olduğunu ilan etmediği takdirde peygamberlik görevini yapmamış olacağı ikaz ediliyor, Maide 3'te de dinin İmam Ali'nin hilafetinin ilanıyla tamamlandığı vurgulanıyor.

İmam Ali'nin Hz Peygamber'den sonra halife olduğu ve hilafetin sadece ve sadece İmam Ali soyundan gelen imamların hakkı olduğu tartışılmayacak bir gerçektir.

Allah Onların şefaatlerinden bizleri mahrum etmesin. Bizi bu gerçeklerle buluşturan Prof. Dr. Haydar Baş hocamıza sonsuz teşekkürler...

Kaynak: yenimesaj.com.tr

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.